Poczet sztandarowy

 

 

 

  Asystę sztandarową Szkoły Podstawowej

 im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem

w roku szkolnym 2016 / 2017 reprezentują uczniowie klasy VI:

 

 

  •  Julia Konkolewska
  •  Szymon Lipkowski
  •  Jagoda Dalecka

 

 

Uczniowie z Pocztu Sztandarowego w obecności gen. broni Waldemara Skrzypczaka, który był gościem na obchodach rocznicy szarży.

 

Opiekunem asysty sztandarowej

w bieżącym roku szkolnym jest

 

P. Lucyna Kotlarek - Synak

 

          Poczet sztandarowy reprezentuje naszą szkołę na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

          W tym roku szkolnym uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej i Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami oraz inauguracji roku szkolnego 2016 / 2017.