Patron szkoły

MARIA KONOPNICKA - NASZA PATRONKA

 

Od 19 listopada 2003 roku nasza szkoła nosi imię patronki - MARII KONOPNICKIEJ.

Nadanie imienia zbiegło się z 100 rocznicą urodzin szkoły.

Co roku 19 listopada obchodzimy Święto Szkoły.

 


 Maria Konopnicka urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach, jako córka Józefa Wasiłowskiego i Scholastyki z Turskich.
 We wrześniu 1849 roku rodzina sprowadziła się do Kalisza, gdzie przyszła poetka spędziła dzieciństwo i młodość.
W latach 1855 - 1856 uczyła się na pensji sakramentek w Warszawie.
Tam poznała Elizę Pawłowską, późniejszą Orzeszkową.
 We wrześniu 1862 roku wyszła za mąż za ziemianina, Jarosława Konopnickiego.
Zaraz po ślubie wyjechała z Kalisza na stałe, zamieszkując w Bronowie, a potem w Gusinie na terenie ówczesnej guberni kaliskiej.
Wychowywała 6 dzieci, utrzymując się z dochodów niewielkiego dzierżawionego folwarku.

  

 Maria Konopnicka zdobyła sobie wśród współczesnych pozycję liczącej się poetki.

Z powodzeniem jednak uprawiała też prozę nowelistyczną i beletryzowany reportaż.

Tworzyła opowiadania o rozwiniętej fabule i rozbudowanych opisach środowisk.

 Autorka "O krasnoludkach i sierotce Marysi", "O Janku Wędrowniczku" i "Na jagody" zdobyła sobie trwałą pozycję wśród twórców literatury dla dzieci.
                           


 

Wyrazem jej protestu przeciw polityce germanizacyjnej było ogłoszenie w 1908 roku "Roty".

Wiersz zdobył niezwykłą popularność, jako pieśń z muzyką Feliksa Nowowiejskiego, od czasu obchodu rocznicy grunwaldzkiej w 1910 roku.

Rota

    Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,

    Nie damy pogrześć mowy!

    Polski my naród, polski lud,

    Królewski szczep piastowy,

    Nie damy by nas zniemczył wróg...

        - Tak nam dopomóż Bóg!

    Do krwi ostatniej kropli z żył

    Bronić będziemy Ducha,

    Aż się rozpadnie w proch i w pył

    Krzyżacka zawierucha.

    Twierdzą nam będzie każdy próg...

        - Tak nam dopomóż Bóg!

    Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,

    Ni dzieci nam germanił.

    Orężny wstanie hufiec nas,

    Duch będzie nam hetmanił,

    Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg...

        - Tak nam dopomóż Bóg!

 

W roku 1903 Maria Konopnicka otrzymała w darze narodowym dworek w Żarnowcu pod Krosnem.

 

 8 października 1910 roku umarła we Lwowie i tam została pochowana na cmentarzu Łyczakowskim.