Podręczniki

Wykaz podręczników

obowiązujących w Szkole Podstawowej

im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem

w roku szkolnym 2017 / 2018

 


Uczniowie klas: I, II, III,IV, V, VI i VII otrzymają podręczniki bezpłatnie w szkole.

 

Rodzice zakupują tylko wyłącznie ćwiczenia (klasa 0-III ) i podręczniki (klasa IV-VII) do religii.


Wykaz podręczników z religii obowiązujących
w roku szkolnym 2017/2018

 

  • Klasa „O” – zamawia nauczyciel katecheta 

 

  • Klasa I – „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” – ćwiczenia do religii dla klasy I szkoły podstawowej,  wydawnictwo WAM,

 

  •  Klasa II – „Kochamy Pana Jezusa” – ćwiczenia do religii dla klasy II szkoły podstawowej, wydawnictwo WAM,

 

 

  •  Klasa IV  –„Zaproszeni przez Boga” – zeszyt ucznia - ćwiczenia do religii dla klasy IV szkoły podstawowej, wydawnictwo WAM

 

  •   Klasa V – „Obdarowani przez Boga” – zeszyt ucznia - ćwiczenia do religii dla klasy V szkoły podstawowej, wydawnictwo WAM

 

  • Klasa VI - "Przemienieni przez Boga", podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej, wydawnictwo WAM (nowa podstawa programowa)

 

  • Klasa VII – „Jezus uczy i zbawia”  podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum, wydawnictwo WAM

 

 

 

 

Reforma podręcznikowa:

Informacja dla rodziców

Harmonogram reformy

List minister edukacji narodowej      Wykaz podręczników do klas 0 

 

Klasa 0

1.     Pakiet dla ucznia  Kolorowy start. Z plusem”, Wiesława Żaba-Żabińska,  wyd. MAC Edukacja