Nauczyciele


Nasi nauczyciele

Za prawidłowe funkcjonowanie szkoły odpowiada wiele osób. Są to nauczyciele, czyli kadra pedagogiczna, ale również pracownicy administracji oraz obsługi szkoły.


Mariola Duziak- wychowawca klasy III.

Wiesława Ginter - wychowawca klasy II, język kaszubski.

Danuta Wieczorek- wychowawca klasy "0".

Jolanta Szczepanek- wychowawca klasy I, świetlica.

Lucyna Kotlarek-Synak- wychowawca klasy VII,

historia, zajęcia komputerowe,informatyka, biblioteka.

Sabina Baczyńska - religia, plastyka, wdż.

Ewa Rudnik - wychowawca klasy IV, język polski, biblioteka.

Barbara Dalke - j. polski, język kaszubski.

Dorota Żychska- wychowawca klasy V, matematyka.

Magdalena Spichalska- język angielski.

Izabela Landowska - język niemiecki, wychowawca kl. IIb

Maria Ziemińska - wychowawca kl. VI, przyroda, muzyka, zaj. techniczne, logopeda

Aneta Golimowska -Kobus - biologia, pedagog szkolny.

Tomasz Śledzik - wychowanie fizyczne.

Czesława Stasiek - chemia

Gabriela Kosiedowska - fizyka, matematyka

Anna Gorzynska - geografia, historia

Jacek Rozmarynowski - język angielski, wychowawca kl. III b

Natalia Cupa - wychowanie fizyczne

Arleta Bartos - religia, wos, wdż,  zajęcia artystyczne,
Gabriela Kosiedowska - matematyka, fizyka
Renata Śledź - informatyka
Bartłomiej Lonski - wychowanie fizyczne, świetlica, wychowawca kl. IIIa