Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej w Ostrowitem

Historię Szkoły Podstawowej Ostrowitem otwiera rok 1903, kiedy to został zbudowany pierwszy budynek naszej wszechnicy. Mieściły się w nim 4 izby lekcyjne i 2 mieszkania.

Polska była wówczas pod zaborami. Ostrowite, jako centralny ośrodek Kosznajderii, zamieszkiwało wówczas prawie 99% ludności pochodzenia niemieckiego.

Szkoła była podzielona na 2 części: dla młodzieży polskiej i niemieckiej. Sytuacja ta trwała do II wojny światowej. 16 lutego 1945 roku wkroczyli do Ostrowitego żołnierze Armii Czerwonej wypierając wojska hitlerowskie. Miejscowa ludność opuściła swe gospodarstwa i uciekła w głąb Niemiec. Zniszczenia jakich dokonali Niemcy były bardzo poważne. Wprawdzie budynek szkolny na zewnątrz nie został uszkodzony, jednak jego wnętrze przypominało pobojowisko. Szyby w oknach były powybijane, a drzwi i sprzęt szkolny zostały spalone. Nie zachowały się też żądne akta szkolne.

Pierwszym powojennym kierownikiem szkoły został Marceli Jarzębski, który objął swoje stanowisko 1 lipca 1945 roku.
Na gospodarstwach poniemieckich osiedliła się ludność z centralnej Polski, przeważnie z Kieleckiego.
3 września w tutejszej szkole zbiorczej utworzono klasę siódmą. Do rejonu szkoły przyłączono Silno, Granowo i Ciechocin. Od 1956 roku do szkoły uczęszczały tylko dzieci z Ostrowitego. W myśl reformy oświaty, z dniem 1 września 1966 roku, szkoła przeszła na ośmioklasowy system nauczania. W tym okresie dokonano przepierzenia dwóch sal lekcyjnych.

Od roku 1978 do szkoły w Ostrowitem zaczęła dojeżdżać młodzież klas IV-VIII z Ciechocina. Dzieci uczyły się w bardzo trudnych warunkach, w ciasnych pomieszczeniach ogrzewanych piecami, bez sanitariatów. To obraz szkoły lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

 


Nadzieja na lepsze jutro nadeszła w 1996 roku, kiedy to po likwidacji szkoły filialnej w Ciechocinie, Zarząd Gminy Chojnice podjął uchwałę o modernizacji Szkoły Podstawowej w Ostrowitem.


1 czerwca 1997 roku rozpoczęto rozbudowę i modernizację naszej szkoły. Już 1 września 1997 roku dzieci z sołectwa Ciechocin i Ostrowite rozpoczęły naukę w odnowionych klasach, a od 1 lutego 1998 roku w dobudowanym skrzydle. Szkoła powiększyła się o dwie nowe sale lekcyjne, stołówkę, szatnię i sanitariaty.

Dzięki pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w szkole zainstalowano ogrzewanie olejowe.

Kilka lat później spełniły się kolejne marzenie naszych wychowanków. W lutym 2001 roku Szkoła  Podstawowa  w Ostrowitem wzbogaciła się o piękną sale gimnastyczną, a 19 listopada 2003 roku z okazji 100 rocznicy urodzin szkoły otrzymaliśmy sztandar i przyjęliśmy imię patronki -  Marii Konopnickiej.

Wiosną 2005 roku przy naszej szkole zostało utworzone Miasteczko Ruchu Drogowego. Od tej pory boisko szkolne spełnia podwójną rolę: rekreacyjną i dydaktyczną.

Od 1 września 2005r. nasi uczniowie korzystają z nowoczesnej pracowni komputerowej i multimedialnej.

W grudniu 2011 roku wzbogaciła się baza sportowa w naszej miejscowości. Na zajęciach  wychowania fizycznego, uczniowie korzystają z nowoczesnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego „JASKÓŁECZKA”.

Od 1 września 2013r. zmienił się obwód naszej szkoły, gdyż dołączyli do nas uczniowie ze Sławęcina.  

Rok 2013 to rok jubileuszy w naszej szkole:

110 rocznica powstania Szkoły Podstawowej w Ostrowitem oraz 10 rocznica nadania imienia Marii Konopnickiej .

 

Kierownicy i dyrektorzy

Szkoły Podstawowej w Ostrowitem

od 1945 roku do dnia dzisiejszego:

  • Marceli Jarzębski 
  • Kazimierz Ohnezorge
  • Klemens Szczepański
  • Irmgarda Szczepańska
  • Anna Bonna
  • Wiesława Narloch
  • Barbara Markowska