Dyrekcja

Dyrektor szkoły:

Pani mgr Barbara Markowska

 

 


 Wicedyrektor - mgr Anna Gorzynska
OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrowitem informuje, iż w związku ze zmianami organizacyjnymi szkoły od 1 września 2017 r. sekretariat szkoły czynny będzie w następujących godzinach:

- budynek szkoły w Ostrowitem: od godz. 7.00 do godz. 9.00

- budynek szkoły w Sławęcinie: od godz. 9.15 do godz. 15.00

 

Telefony kontaktowe:

- dyrektor szkoły: 692 490 616

- wicedyrektor: 606 672 395

- tel. stacjonarny budynek szkoły w Ostrowitem: 52 3987424

- tel. stacjonarny budynek szkoły w Sławęcinie: 52 3987193

- tel. komórkowy sekretariatu: 604 557 658