Dodatkowe dni wolne

 


Ogłoszenie !

Informujemy, iż na podstawie

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 5 października 2010 roku ( rozporządzenie zmieniające organizację roku szkolnego )


w Szkole Podstawowej w Ostrowitem

w roku szkolnym 2017/2018


dodatkowymi dniami wolnymi
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
oprócz sobót, niedziel i świąt państwowych są:18, 19, 20 kwietnia 2018 r. - egzaminy gimnazjalne

30 kwietnia 2018 r.

2 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.

 1 czerwca 2018 r.


Wyżej wymienione dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jeżeli uczeń nie może zostać w domu pod opieką osoby dorosłej, szkoła zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej.