Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Ubezpieczenia

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców zdecydowała się na wybór  TU AXA Ubezpieczenia TUIR SA w ramach ochrony ubezpieczeniowej dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Składka płatna do 30 września.

Wariant  I za 32 zł    – polisa nr 92201709

Zakres Ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia z tyt uszczerbku – 12 tys zł

( 120 zł /1% - 450 przypadków za które AXA płaci)

Za każdy dzień pobytu z tyt NNW – 20 zł ( nie musi być doba – ale dwie różne daty)

Zwrot kosztów nabycia i naprawy protez i środków pomocniczych (do kwoty 1200 zł )

( temblaki, stabilizatory, wózki itp. – ważne z zalecenia lekarza i zbieram rachunki z danymi dziecka

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NNW w tym odbudowa zębów stałych  - (do 1200 zł)

( podstawa skierowanie lekarza + rachunki z danymi dziecka)

Zdiagnozowanie poważnego zachorowania – 1000 zł  

( 30 dni karencji – 10 jednostek chorobowych- wyłączone choroby przewlekłe i wrodzone)

Pobyt dziecka w szpitalu z tyt. Choroby ( 30 dni karencji – wymagane min. 5 dni w szpitalu) płacą ryczałtowo do 2 razy w roku po 200 zł

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego – 16 tys zł

Śmierć z tyt NNW – 12 tys zł

Śmierć rodzica ubezpieczonego  w zakresie NNW – 2 tys

W zakresie wyczynowe uprawianie sportów bez zwyżki w składce !

 

- Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia

- Tabela uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Opiekun Szkoły z ramienia Bezpieczny.pl:  kontakt   690  950 555 Barbara Polańska-Matuszek , bmatuszek@bezpieczny.pl

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ścieżka zgłaszania roszczeń!

Jakie dokumenty należy złożyć?

 1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia pobierz tutaj: https://bezpieczny.pl/dokument/wniosek-nnw-szkolne
 2. Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą elektroniczną, bądź listowną,
 3. oświadczenie wypełnione przez placówkę oświatową, potwierdzające ochronę ubezpieczeniową poszkodowanego. Placówka poświadcza, że dany uczeń jest uczniem placówki! Udaj się do sekretariatu szkoły!
  Uwaga: dotyczy wyłącznie ubezpieczenia grupowego w formie bezimiennej (polisy rozpoczynające się od numeru 922),
 4. kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
 5. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,
 6. protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny,
 7. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,
 8. numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line),

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

 

 1. Zgłoszenie szkody on-line link tutaj: https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/nnw-azs-pttk-szkolne-bezpiecznypl-edupolisapl/ lub
 2.  
 3. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pllub bezpieczny@axa.pl lub do opiekuna szkoły na bmatuszek@bezpieczny.pl 
 4. w celu weryfikacji kompletności dokumentów

 

 1. Przesłać drogą listowną na adres:


AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa na kopercie do dopiskiem NNW SZKOLNE

Data dodania: 2018-09-10 13:37:55
Data edycji: 2018-09-10 13:41:07
Ilość wyświetleń: 437

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

RODO

Klauzule informacyjne zgodne z wytycznymi RODO.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook