Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Język kaszubski

Język kaszubski

Język kaszubski – informacje dla rodziców

            W naszej szkole istnieje możliwość uczęszczania na lekcje języka kaszubskiego. Podstawowym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności językowych i poznanie jedynego języka regionalnego w Polsce. Ponadto uczniowie odkrywają bogactwo kultury Pomorza, uczą się szacunku do regionu, poznają historię najbliższej okolicy i odkrywają swoje korzenie. Zajęcia języka kaszubskiego posiadają wysoką wartość edukacyjną ponieważ są interdyscyplinarne – oprócz umiejętności językowych dzieci mają okazję rozwijać zdolności manualne, plastyczne oraz muzyczne (część zajęć prowadzonych jest w formie warsztatów). Z tego względu program przedmiotu skierowany jest do wszystkich dzieci, nie tylko pochodzących z rodzin kaszubskich.

            Zajęcia realizowane są w wymiarze 3 godzin tygodniowo (w szkole 2 godziny, a jedna godzina wykorzystywana jest na wycieczki, warsztaty). W związku z tym, że lekcje języka kaszubskiego  finansowane są z dodatkowej subwencji oświatowej, wszystkie formy warsztatowe, zajęcia w terenie oraz podręczniki i zeszyty ćwiczeń, z których uczniowie korzystają podczas lekcji, są bezpłatne dla rodziców. Lekcje w miarę możliwości dopasowane są do planu poszczególnych klas (godziny zajęć udaje się lepiej dopasować do planu, jeśli z danej klasy zapisanych jest więcej dzieci). Maksymalna liczba dzieci w grupie języka kaszubskiego może wynieść 16 uczniów. Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający uprawnienia do nauczania języka kaszubskiego.

            Naukę języka kaszubskiego może rozpocząć każdy uczeń (nie musi posiadać korzeni kaszubskich), którego rodzic złoży odpowiedni wniosek w sekretariacie szkoły. Wniosek złożony raz obowiązuje przez cały okres nauki dziecka w szkole podstawowej – czyli do końca VIII klasy  (w przypadku zmiany szkoły, wniosek uwzględnia się również w kolejnej placówce). Rodzice mają prawo wypisać dziecko z zajęć drogą pisemnej rezygnacji do dnia 29 września danego roku szkolnego. Druk wniosku oraz rezygnacji z zajęć dostępny jest w sekretariacie szkoły. 

Uwaga!!!

W trakcie roku szkolnego, po dniu 29 września, nie ma już możliwości wypisania dziecka z zajęć!

            Dla uczniów, którzy zostali zapisani na zajęcia, nauka języka kaszubskiego zaliczana jest do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów obowiązkowych, liczenie do średniej ocen, wpływ na klasyfikację i promowanie).  Lekcje j. kaszubskiego nie są więc „kołem zainteresowań”, dla zapisanych dzieci mają taką samą wagę jak pozostałe zajęcia lekcyjne i obowiązują tutaj takie same zasady klasyfikacji. W klasie V i VI w ramach języka regionalnego realizowanych jest dodatkowo 50 godzin (łącznie) przedmiotu o nazwie „Historia i kultura Kaszubów” (po 25 godzin rocznie w kl. V i VI). Nauczanie „Historii i kultury Kaszubów” jest równoznaczne z zaliczeniem przedmiotu do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów dodatkowych, liczenie do średniej ocen, bez wpływu na klasyfikację i promowanie). Część godzin historii regionu może być realizowanych w terenie (np. w formie lekcji muzealnych, czy warsztatowych)

         Wszystkie podręczniki do języka kaszubskiego przechowywane są w sali lekcyjnej, oznacza to, że dziecko nie jest dodatkowo obciążone. Ponadto, wiedza zdobywana jest wyłącznie podczas lekcji – nauczyciel nie zadaje prac domowych. Zajęcia odbywają się zgodnie z nową podstawą programową, z uwzględnieniem ćwiczenia umiejętności językowych (czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie), z wykorzystaniem różnorodnych technik i zabaw edukacyjnych.

Zapraszamy do udziału w zajęciach i życzymy naszym uczniom miłej nauki i twórczego odkrywania Kaszub!

 

Data dodania: 2017-01-12 21:26:19
Data edycji: 2024-03-21 13:11:31
Ilość wyświetleń: 121

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej