Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Projekty i programy

W naszej szkole realizowane są projekty:

 

 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała"

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Działania projektowe to też okazja, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów.

 • Aktywna Tablica
 • Stawiamy na Edukację
 • LEPSZA SZKOŁA

to projekt edukacyjny prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Szkoła realizuje projekt Lepszej Szkoły z języka polskiego, w projekcie uczestniczą uczniowie klas IV, V i VI. Główne cele projektu to: badanie efektywności nauczania, rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej i kształcenie nauczycieli. Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielom możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów. Testy przeprowadzane są w trzy razy w roku szkolnym, na początku, po pierwszym i po drugim semestrze, co daje możliwość badania bieżących postępów w nauce całych zespołów klasowych i pojedynczych uczniów.

 

Więcej informacji na temat projektu ,,Lepsza Szkoła'' znaleźć można na stronie internetowej Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

 

 • BEZPIECZNE WAKACJE
 • AKCJA "LEKKI TORNISTER"
 • Akcja „Sprzątanie Świata - Polska” = razem możemy więcej!
 • SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W naszej szkole realizowane są programy:

 • Europejski Program "Owoce w szkole"
 • "SZKLANKA MLEKA"
 • Program społeczno – edukacyjny "Wzorowa Łazienka"
 • Akademia Bezpiecznego Puchatka

"Akademia Bezpiecznego Puchatka” jest programem edukacyjnym, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych.

 

 • Program "Ratujemy i uczymy ratować"

Program „Ratujemy i uczymy ratować" jest adresowany do wszystkich nauczycieli i uczniów klas I-III. Dzieci uczą się udzielania pierwszej pomocy od wykonania najprostszej czynności, jaką jest wezwanie pomocy prze telefon po najprostsze czynności ratujące życie poszkodowanemu.

 

 • "MAŁY MISTRZ"

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

 

 • Program profilaktyczny dla klas 0 - III "Walczymy ze złością"
 • Program dla klas IV - VI "Saper, czyli jak rozminować agresję"
 • Program edukacyjny MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI

Kontynuujemy realizację programu edukacyjnego „Między nami kobietkami” - program adresowany jest do dziewcząt klas VI, jako pomoc dydaktyczna w realizacji ścieżki edukacyjnej „Wychowanie do życia w rodzinie”. Celem programu jest uzupełnienie wiedzy z zakresu fizjologii dojrzewania i wyrobienie właściwych nawyków higienicznych. Podczas realizacji programu wykorzystywane są zestawy pomocy dla dziewcząt i dla nauczycieli zawierające poradniki, zeszyty ćwiczeń oraz tablice poglądowe. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną Prelegentkę Działu Profilaktyki i Edukacji Procter & Gamble.

 

 • Pomagamy uczniom z dysleksją

Nasza szkoła dołączyła do grona placówek biorących udział w Programie Edukacyjno-Terapeutycznym ORTOGRAFFITI zainicjowanym przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. W naszej szkole pomagamy uczniom z dysleksją. Wszyscy uczniowie naszej szkoły, u których Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chojnicach zdiagnozowała trudności w czytaniu i pisaniu, dysleksję rozwojową lub trudności w uczeniu się matematyki objęci są programem edukacyjno - terapeutycznym ORTOGRAFFITI opracowanym przez Polskie Towarzystwo Dysleksji i wydawnictwo OPERON. Dla dzieci z klas młodszych szkoły podstawowej przygotowany został program edukacyjno - terapeutyczny ORTOGRAFFITI z Bratkiem. Kolorowe, ciekawie opracowane i różnorodne ćwiczenia zamieszczone w w/w programach pozytywnie motywują dzieci do pracy i sprawiają, że program jest dla nich atrakcyjny.

 

 • Program „Bezpieczna Jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”

Program "Bezpieczna Jazda. Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy" ma za zadanie przede wszystkim propagowanie wiedzy na temat zasad ruchu drogowego oraz zwiększanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Program propaguje zwłaszcza dobrą widoczność na drodze i zachęca wszystkich do używania elementów odblaskowych w postaci kamizelek, opasek, elementów ubrania czy też zwykłych naklejek.

 

 • Ogólnopolski Program Edukacyjny dla Szkół – ZBIERAJ BATERIE!

ZBIERAJ BATERIE! to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Program ZBIERAJ BATERIE! poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.

 

 • Program edukacyjno – profilaktyczny „Chroń Dziecięce Uśmiechy”

Uczestnicy biorą udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli i wolontariuszy PCK. Do Klubów Wiewiórka prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż w całej Polsce, trafiają materiały edukacyjne „Chroń Dziecięce Uśmiechy”. Zostały one przygotowane z myślą o dzieciach w wieku 5-9 lat oraz młodzieży w wieku 10-13 lat - dla młodszych dzieci został przygotowany zeszyt „Ja i moje zęby”, a dla starszych „Ja i mój uśmiech”. Dzięki nowoczesnym materiałom, uczniowie mogą w ciekawy i atrakcyjny sposób poznać najważniejsze zasady oraz zalety dbania o swoje zęby. Zeszyty mają interaktywny charakter – zawierają ćwiczenia, gry, quizy. Przewodnikiem dzieci po świecie pięknego uśmiechu jest sympatyczna postać Super Wiewiórki.

 

 • Projekt "Protecti"

Budynek szkolny w Sławęcinie, w którym uczą się starsze dzieci, objęty jest projektem "Protecti", w skład któego wchodzi aktywne zabezpieczenie szkolnej sieci internetowej. Starsze dzieci znacznie częściej i pod mniejszym nadzorem korzystają z zasobów internetowych, a wszyscy wiedzą jak łatwo napotkać tam niewłaściwe treści. System "Protecti" uniemożliwia uruchomienie stron internetowych zawierających treści nieodpowiednie dla dzieci.

 

 • Projekt #OseWyzwanie

Szkoły należące do ogólnopolskiej sieci OSE przyłączone są do światłowodowej szybkiej sieci internetowej i mają możliwość korzystania z bogatych zasobów materiałów i narzędzi edukacyjnych. OSE organizuje również wiele akcji i konkursów, wśród których dla naszej społeczności szkolnej najważniejszy jest konkurs OseWyzwanie. Udało nam się zwyciężyć i nasza szkoła pozyska w roku szkolnym 2019/2020 nową mobilną pracownię komputerową.

 

 • Program #mLegitymacja

Dzięki członkostwu w projekcie OSE nasza szkoła mogła przystąpić do programu elektronicznych legitymacji szkolnych nadzorowanemu przez Ministerstwo Cyfryzacji. Od dziś każdy uczeń może posługiwać się wirtualną legitymacją szkolną zaimplementowaną w smartfonie.

 

Data dodania: 2018-05-16 11:55:11
Data edycji: 2020-09-23 06:16:30
Ilość wyświetleń: 3383

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej