Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Projekty i programy

W naszej szkole realizowane są projekty:

 

 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała"

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Działania projektowe to też okazja, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów.

 • Aktywna Tablica
 • Stawiamy na Edukację
 • LEPSZA SZKOŁA

to projekt edukacyjny prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Szkoła realizuje projekt Lepszej Szkoły z języka polskiego, w projekcie uczestniczą uczniowie klas IV, V i VI. Główne cele projektu to: badanie efektywności nauczania, rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej i kształcenie nauczycieli. Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielom możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów. Testy przeprowadzane są w trzy razy w roku szkolnym, na początku, po pierwszym i po drugim semestrze, co daje możliwość badania bieżących postępów w nauce całych zespołów klasowych i pojedynczych uczniów.

 

Więcej informacji na temat projektu ,,Lepsza Szkoła'' znaleźć można na stronie internetowej Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

 

 • BEZPIECZNE WAKACJE
 • AKCJA "LEKKI TORNISTER"
 • Akcja „Sprzątanie Świata - Polska” = razem możemy więcej!
 • SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W naszej szkole realizowane są programy:

 • Europejski Program "Owoce w szkole"
 • "SZKLANKA MLEKA"
 • Program społeczno – edukacyjny "Wzorowa Łazienka"
 • Akademia Bezpiecznego Puchatka

"Akademia Bezpiecznego Puchatka” jest programem edukacyjnym, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych.

 

 • Program "Ratujemy i uczymy ratować"

Program „Ratujemy i uczymy ratować" jest adresowany do wszystkich nauczycieli i uczniów klas I-III. Dzieci uczą się udzielania pierwszej pomocy od wykonania najprostszej czynności, jaką jest wezwanie pomocy prze telefon po najprostsze czynności ratujące życie poszkodowanemu.

 

 • "MAŁY MISTRZ"

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

 

 • Program profilaktyczny dla klas 0 - III "Walczymy ze złością"
 • Program dla klas IV - VI "Saper, czyli jak rozminować agresję"
 • Program edukacyjny MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI

Kontynuujemy realizację programu edukacyjnego „Między nami kobietkami” - program adresowany jest do dziewcząt klas VI, jako pomoc dydaktyczna w realizacji ścieżki edukacyjnej „Wychowanie do życia w rodzinie”. Celem programu jest uzupełnienie wiedzy z zakresu fizjologii dojrzewania i wyrobienie właściwych nawyków higienicznych. Podczas realizacji programu wykorzystywane są zestawy pomocy dla dziewcząt i dla nauczycieli zawierające poradniki, zeszyty ćwiczeń oraz tablice poglądowe. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną Prelegentkę Działu Profilaktyki i Edukacji Procter & Gamble.

 

 • Pomagamy uczniom z dysleksją

Nasza szkoła dołączyła do grona placówek biorących udział w Programie Edukacyjno-Terapeutycznym ORTOGRAFFITI zainicjowanym przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. W naszej szkole pomagamy uczniom z dysleksją. Wszyscy uczniowie naszej szkoły, u których Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chojnicach zdiagnozowała trudności w czytaniu i pisaniu, dysleksję rozwojową lub trudności w uczeniu się matematyki objęci są programem edukacyjno - terapeutycznym ORTOGRAFFITI opracowanym przez Polskie Towarzystwo Dysleksji i wydawnictwo OPERON. Dla dzieci z klas młodszych szkoły podstawowej przygotowany został program edukacyjno - terapeutyczny ORTOGRAFFITI z Bratkiem. Kolorowe, ciekawie opracowane i różnorodne ćwiczenia zamieszczone w w/w programach pozytywnie motywują dzieci do pracy i sprawiają, że program jest dla nich atrakcyjny.

 

 • Program „Bezpieczna Jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”

Program "Bezpieczna Jazda. Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy" ma za zadanie przede wszystkim propagowanie wiedzy na temat zasad ruchu drogowego oraz zwiększanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Program propaguje zwłaszcza dobrą widoczność na drodze i zachęca wszystkich do używania elementów odblaskowych w postaci kamizelek, opasek, elementów ubrania czy też zwykłych naklejek.

 

 • Ogólnopolski Program Edukacyjny dla Szkół – ZBIERAJ BATERIE!

ZBIERAJ BATERIE! to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Program ZBIERAJ BATERIE! poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.

 

 • Program edukacyjno – profilaktyczny „Chroń Dziecięce Uśmiechy”

Uczestnicy biorą udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli i wolontariuszy PCK. Do Klubów Wiewiórka prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż w całej Polsce, trafiają materiały edukacyjne „Chroń Dziecięce Uśmiechy”. Zostały one przygotowane z myślą o dzieciach w wieku 5-9 lat oraz młodzieży w wieku 10-13 lat - dla młodszych dzieci został przygotowany zeszyt „Ja i moje zęby”, a dla starszych „Ja i mój uśmiech”. Dzięki nowoczesnym materiałom, uczniowie mogą w ciekawy i atrakcyjny sposób poznać najważniejsze zasady oraz zalety dbania o swoje zęby. Zeszyty mają interaktywny charakter – zawierają ćwiczenia, gry, quizy. Przewodnikiem dzieci po świecie pięknego uśmiechu jest sympatyczna postać Super Wiewiórki.

 

 • Projekt "Protecti"

Budynek szkolny w Sławęcinie, w którym uczą się starsze dzieci, objęty jest projektem "Protecti", w skład któego wchodzi aktywne zabezpieczenie szkolnej sieci internetowej. Starsze dzieci znacznie częściej i pod mniejszym nadzorem korzystają z zasobów internetowych, a wszyscy wiedzą jak łatwo napotkać tam niewłaściwe treści. System "Protecti" uniemożliwia uruchomienie stron internetowych zawierających treści nieodpowiednie dla dzieci.

 

 • Projekt #OseWyzwanie

Szkoły należące do ogólnopolskiej sieci OSE przyłączone są do światłowodowej szybkiej sieci internetowej i mają możliwość korzystania z bogatych zasobów materiałów i narzędzi edukacyjnych. OSE organizuje również wiele akcji i konkursów, wśród których dla naszej społeczności szkolnej najważniejszy jest konkurs OseWyzwanie. Udało nam się zwyciężyć i nasza szkoła pozyska w roku szkolnym 2019/2020 nową mobilną pracownię komputerową.

 

 • Program #mLegitymacja

Dzięki członkostwu w projekcie OSE nasza szkoła mogła przystąpić do programu elektronicznych legitymacji szkolnych nadzorowanemu przez Ministerstwo Cyfryzacji. Od dziś każdy uczeń może posługiwać się wirtualną legitymacją szkolną zaimplementowaną w smartfonie.

 

Data dodania: 2018-05-16 11:55:11
Data edycji: 2020-09-23 06:16:30
Ilość wyświetleń: 2989

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

RODO

Klauzula informacyjna zgodna z wytycznymi RODO.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook