" />

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Komunikat

Komunikat

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Od 18.05.2020 r. istnieje możliwość prowadzenia zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły na prośbę rodziców.

Od 25.05.2020 r. będą prowadzone na terenie szkoły konsultacje dla uczniów klasy VIII przygotowujące do egzaminu. Będzie także możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktycznymi dla uczniów klas 0 - III, zgodnie z potrzebami rodziców.

Od 01.06.2020 r. w szkole będą również organizowane konsultacje z pozostałych przedmiotów dla wszystkich chętnych uczniów klas IV - VII. Celem konsultacji jest stworzenie możliwości wyjaśnienia uczniom trudnych kwestii, usystematyzowania materiału, czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzeby klasyfikacji rocznej. Funkcjonować będzie również biblioteka szkolna.

Konsultacje są dobrowolne i mogą mieć charakter indywidualny bądź grupowy.

Na podstawie zgłoszeń uczniów zostanie przygotowany i opublikowany harmonogram konsultacji.

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia. 

Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 5 2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej       w Ostrowitem, w którym zawarte są szczegółowe wytyczne organizacji zajęć, w tym sanitarne, dotyczące bezpieczeństwa dzieci.

Proszę również o wypełnienie i oddanie nauczycielom w szkole zgody na udział w zajęciach  i pomiar temperatury ciała. Dokument jest załącznikiem niniejszej wiadomości.

Informuję, że kursują tylko autobusy liniowe (rodzice zapewniają dowóz do i ze szkoły).

 

Z wyrazami szacunku

Barbara Markowska

Data dodania: 2020-05-18 11:38:10
Data edycji: 2020-05-22 11:38:24
Ilość wyświetleń: 43

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

RODO

Klauzule informacyjne zgodne z wytycznymi RODO.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook